Opieka seniora – aż po kres życia

Kto może zapewnić profesjonalną opiekę starszym?

W pracy opiekunki osób starszych bywają – jak wszędzie – lepsze i gorsze chwile. Wbrew powszechnym opiniom o trudnych pacjentach zdarzają się również historie szczerej przyjaźni, zawiązującej się między pacjentem a opiekunem.

Opieka seniora – też może potrzebować pomocy

Trzeba sobie uzmysłowić, że praca w charakterze opieki seniora opiera się w głównej mierze na uczuciach oraz kontakcie i więzi, jakie nawiązują się pomiędzy obiema stronami. W chwili, kiedy opieka seniora kończy się jego zgonem – co ma miejsce w większości przypadków, warto pomyśleć o stanie duchowym samego opiekuna, nie tylko najbliższej rodziny podopiecznego. Śmierć zawsze odgrywa wielką rolę w naszym życiu, szczególnie, gdy podczas opieki seniora nawiązała się przyjaźń.

Opieka seniora a opieka nad opiekunem

W takich sytuacjach warto zainteresować się przeżyciami opiekuna i w razie konieczności zapewnić mu odpowiednią pomoc psychologiczną, aby mógł podnieść się po żałobie i iść normalnie dalej.